Paragnost Medium Helderziende Nanny

Vormen van Reiki

Vanaf de herontdekking van Reiki door Mikao Usui, zijn er in de loop der tijd diverse
Reiki-stromingen ontstaan. Voorbeelden van Reiki-methodes zijn:Usui Reiki - Het
Reiki-systeem van natuurlijke genezing (Usui Reiki is de oorspronkelijke vorm, de
meeste anderen zijn afgeleid hiervan);Usui Teate -werkt nauwelijks met symbolen
maar met Kotodama's die werken als mantra's.
Essential Reiki.Angel Reiki.
Lightarian Reiki Seichem.
Tera-May-door "channeling" ontdekt door de Amerikaanse Kathleen Ann Milner.
Keltische Reiki-Keltische variant van Reiki.
Tummo Reiki- Mengeling van Reiki met het Tibetaanse Tummo.

Bron: Wikipedia

Reiki

Reiki.

Reiki wordt door beoefenaars omschreven als een natuurlijke geneeswijze,die
gebruikt kan worden om een positieve invloed uit te oefenen op disharmonie in
ieder deel van (bijvoorbeeld)het menselijk wezen. Het wordt gebruikt ter behandeling
van klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter
versterking van gezondheid en welbevinden. Beoefenaars claimen, dat het een
alomvattend harmoniserende uitwerking kan hebben op alles waaraan energie ten
grondslag ligt; zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.Mikao Usui
ontwikkelde Reiki als behandelvorm, begin 20ste eeuw in Japan ,waar hij het
vermogen energetisch te genezen, naar verluidt "ontving", na een lange zoektocht,
op de 21ste dag van een periode van vasten en meditatie op de berg Kurama.
Reiki is een methode waarbij een ingewijde Reiki beoefenaar als intermediair
optreedt en universele levensenergie doorgeeft aan de ontvanger. Volgens
beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest en
heeft het een voedende enharmoniserende werking op de energiebanen
(ook Nadi`s genoemd) en chakra`s. Het doorgeven van deze energie kan door
zowel handoplegging, als op afstand. De bekendheid en populariteit van Reiki is
met name de laatste 15 jaar sterk gegroeid in de Westerse wereld . Reiki is, net
als vele andere natuurlijke geneeswijzen, niet breed geaccepteerd door de
reguliere geneeskunde en wordt ook wel als kwakzalverij  gezien. Reiki word door
orthodoxe denkers binnen bijvoorbeeld het Christendom en de Islam, als foutief
beschouwd. Dit omdat het zich bezighoudt met het "oproepen" van bepaalde
machten.De naam Reiki bestaat uit twee Japanse woorden, te weten '?
rei' (betekent 'geest' of 'ziel') en ? ki (betekent 'levensenergie' in deze context).
Een andere vertaling van ?? reiki is "universele levensenergie". Bij het gebruik
van Reiki worden lichaam, geest en ziel als geheel gezien wanneer het aankomt
op ziekte en genezing. Daarnaast is het bestaan van energiebanen ,chakra`s 
en aur`s een vanzelfsprekendheid voor Reikibeoefenaars

Werking.

De energie waarmee men in de Reikimethode werkt, is volgens beoefenaars overal
aanwezig. Ze gaat vooraf aan alle manifestatievormen, en is het energetische
fundament van de wereld. De energie manifesteert zich op de verschillende niveau's
(van het meest subtiele -causale- niveau, via de mentale/astrale niveau's, tot in het
meest grove -fysieke- niveau) en vormt zodoende alle afzonderljke objecten,
lichamen en wezens.Problemen ontstaan, indien de doorstroom van de energie
in een lichaam is geblokkeerd, bijvoorbeeld door negatieve ervaringen in het
verleden. Deze indrukken zijn, zolang ze nog niet "verwerkt" zijn, in het lichaam
opgeslagen, en manifesteren zich als energie-blokkades, die lichamelijke en
geestelijke problemen veroorzaken. Deze theorie heeft overigens veel
overeenkomsten met o.a. de psychotherapie  zoals ontwikkeld door Sigmund
Freud.Tijdens een behandeling legt de Reiki-therapeut de handen op verschillende
plaatsen op het lichaam. Reikibeoefenaren die zijn ingewijd in de tweede graad,
zijn ook in staat om op afstand Reiki-energie naar de ontvanger te sturen.Reiki
wordt gezien als kosmische energie, niet als persoonlijke energie (zoals bij de
theorie├źn van Freud het geval is): de beoefenaar geeft de energie slechts door.
Het vermogen de energie door te geven, heeft volgens beoefenaars in wezen
iedereen, maar doorgaans is dit vermogen slechts rudimentair aanwezig. Tijdens
een 'initiatie' worden de kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven, heropend.

Inwijdingen

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Bij een inwijding wordt het
trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling in de
bijbehorende cursus of opleiding, nieuwe technieken aangeleerd.Bij de inwijding in
de tweede graad en de derde graad wordt de leerling ook de symbolen alsook hun
bijbehorende mantra geleerd.De invloed van een inwijding op het wezen (en het
leven) van een leerling, kan sterk verschillen van persoon tot persoon. Ze is
voornamelijk afhankelijk van de mate van "openheid", ofwel de sterkte van de wens
van de leerling, om Reiki te ontvangen. Ook de afwezigheid van vastzittende ideeen
en mentale concepten vergroot de ontvankelijkheid van de leerling voor de
Reiki-energie.

Eerste graad

In de eerste graad (Shoden; eerste lering) ontvangt de leerling een viertal
afstemmingen, die ervoor zorgen dat de leerling de universele levensenergie kan
overdragen en waarmee het kanaal voor de doorgifte van deze universele
levensenergie gereactiveerd wordt. Tijdens een twee- of driedaagse cursus krijgt
de leerling les in de beginselen van Reiki en hem/haar worden de diverse
handposities aangeleerd.

Tweede graad

In de tweede graad (Okuden, dieper weten) worden een dertiental symbolen
geactiveerd, die ervoor zorgen dat het doorgifte kanaal wordt vergroot en om de
reikwijdte van reiki te vergroten. In de cursus tot de tweede graad wordt de leerling
geleerd om op afstand te genezen. Om dit te doen, wordt de leerling een aantal
symbolen aangeleerd, waarmee op afstand en waarmee men emotioneel kan
genezen. Met afstand wordt niet alleen ruimte bedoeld, maar ook tijd.

Derde graad

De derde graad (Shinpiden; mystieke lering) Is van oorsprong een opleiding van
gemiddeld een tot drie jaar waarin de leerling persoonlijk onderwijs en coaching
ontvangt om Reiki volgens de grondbeginselen van Usui's leer te leren beoefenen
en uitdragen. In afgeleide stromingen zijn er diverse korte cursussen ontstaan die
claimen Reiki masters op te kunnen leiden in enkele dagen. De verminderde
kwaliteit die hiermee wordt doorgegeven aan de leerlingen heeft de goede naam
van reiki de laatste jaren een flinke deuk doen oplopen. Mensen lieten zich snel in
enkele dagen inwijden tot reiki master, waarna ze uit financieel oogpunt andere
mensen gingen inwijden. Hierdoor mist een reiki leerling een schat aan
ervaringen die bij elk reiki niveau hoort en wordt volledig voorbij gegaan aan het
respect voor de leerling.De derde graad is opgedeeld in twee delen, namelijk 3A
en 3B. Met het bereiken van de 3A graad is men aspirant master of innerlijk master,
bij het bereiken van de 3B graad krijgt men de titel uitvoerend master. Deze
scheiding is gemaakt zodat aspirant masters wel al het bijbehorende lichtsymbool
tot hun beschikking krijgen, zonder dat zij de noodzaak voelen om anderen in te
wijden in reiki, het vermogen dat met 3B wordt bereikt.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl