Paragnost Medium Helderziende Nanny

Helderweten, is zeer duidelijk zoals het woord al zegt, iets dat je gewoon weg
WEET. Bepaalde zaken al weten, zonder dat men het van te voren heeft geweten,
dit gebeurt plotseling en spontaan, lijkt soms wat op toekomst voorspellen.
Helderweten is eigenlijk een totaal indruk krijgen van een gebeurtenis of een
persoon. Het is eigenlijk een combinatie van helderzien, helderhoren en
heldervoelen. Dit kan op diverse manieren waargenomen worden, door beelden,
geluiden, gevoelens en geuren. Je kan het vergelijken met iemand die in een
regressie therapie gaat en veel informatie doorkrijgt van zijn vorige leven. Zo krijgt
iemand die helderwetend is ook zijn informatie door van iemand. Helderwetendheid
kan leuke en minder leuke kanten hebben, maar het heeft altijd zijn doel. Tussen
het mediumschap en het hoogste niveau van de bezielde heldere leraar en ziener
bestaat een enorme verscheidenheid aan graden. Helderzien en helderweten
hoeven ook niet altijd aan elkaar verbonden te zijn. Vandaar dat wij zeggen:
"Hij die weet, zwijgt". Spreken is zilver (keelchakra), zwijgen is goud (kruinchakra).
Het orgaan van dit heldere vermogen is het 3e oog dat de hernieuwde werking is
van de pijnappelklier. De pijnappelklier is gesloten op het moment dat de mens zijn
objectieve zintuigen tot ontwikkeling ging leren brengen en de aardse atmosfeer
zich meer en meer ging verdichten of verharden.

Zoals wij op het dieren niveau van bewustzijn aantreffen is het werken met de Solar
Plexus is in het licht van onze evolutie een eerdere werking. De groepsziel bij de
dierenwereld wordt bestuurd door middel van beelden, die via de plexus solaris
worden geprojecteerd. Aangezien dieren niet over een zelfbewuste geest
beschikken denken ze niet met eigen hersenen, maar met die van de groepsziel,
waarmee een verbinding bestaat via etherische draden. Deze verbindingen laten
indrukken achter op het sympathische zenuwstelsel.

De toename van helderheid gaat gestaag en gaat eigenlijk ongemerkt.
Helderziendheid door middel van het zien van beelden, gaat over in een innerlijk
weten wat zich vermengd met informatie van boven en of de informatie die reeds
in je aura ligt opgeslagen. Dit is een vrij complex geheel van bewustzijnservaringen
die doorsijpelen in het dagbewustzijn. Het is een ingrijpend proces dat zich niet
even laat verklaren. Door het stijgen van het trillingsgetal, verandert het hele
systeem waardoor er sneller informatie kan worden opgepikt. Het maak het
bovendien mogelijk om te kunnen zien door te weten en te ervaren als zijnde
de waarheid.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl

Helderweten.