Paragnost Medium Helderziende Nanny

Mediums, Paragnosten en Helderzienden.

Een ‘diepere blik’ op mediums, paragnosten en helderzienden. Op veel websites
en fora vindt men vragen terug over het verschil tussen mediums en paragnosten,
en tussen bijvoorbeeld paragnosten en helderzienden.


Een helderziende kan objecten en visioenen zien. Het is een paranormaal
verschijnsel dat iemand op buitenzintuiglijke wijze beelden ziet van gebeurtenissen
die zich op een andere plaats of in een andere tijd voordoen. Het kan hierbij gaan
om gebeurtenissen van zowel het verleden als de toekomst. Iemand die beweert
helderziendheid te hebben, wordt een helderziende of paragnost genoemd.
Waarom een helderziende direct een paragnost wordt genoemd, wordt duidelijk bij
de uitleg van het begrip ‘paragnost’. De term helderziendheid lijkt nogal ongelukkig
te zijn gekozen, gezien het woord ‘helder’ vaak niet van toepassing is. De beelden
zijn vaak tamelijk vaag en vaak zonder concrete details.

Paragnost als overkoepelende term


Deze term kan dus op meerdere ‘heldere’ zaken duiden dan enkel helderziendheid.
Waar het bij een helderziende gaat om het kunnen zien van gebeurtenissen die zich
op een andere plaats of andere tijd afspelen, hoeft het bij een paragnost niet direct
te gaan om het zien van bepaalde beelden. Een helderziende is een paragnost,
maar een paragnost hoeft niet direct een helderziende te zijn. Naast zien kan men
voelend, wetend, horend, ruikend of bijvoorbeeld proevend zijn. De paranormale
waarnemingen gebeuren bij ieder op hun eigen manier. Een paragnost is dan ook
een brede term die gebruikt wordt voor iemand die helderziend, helderwetend,
heldervoelend, helderhorend of helderruikend is. Ook een combinatie van diverse
vaardigheden is mogelijk. De naam paragnost wordt vaak gebruikt als
overkoepelende term.

Het medium als doorgeefluikDe term medium duidt op een veronderstelde gave waardoor iemand denkt
communicatie te ervaren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of
andere immateriële entiteiten. Binnen het spiritualisme wordt de term medium
gebruikt om er personen mee aan te duiden die boodschappen van overledenen
kunnen doorgeven aan nabestaanden. Een medium kan gezien worden als een
doorgeefluik van boodschappen van geesten, zoals je telefoon het doorgeefluik
(medium) is voor wat degene aan de andere kant van de lijn zegt. Het medium krijgt
bijvoorbeeld gevoelens, beelden, woorden of zinnen door van een overleden
persoon. Vaak is het moeilijk voor het medium om dit onder woorden te brengen,
omdat sommige ‘boodschappen’ symbolisch bedoeld zijn. Dit verklaart waarom
een medium soms iets roept en iets probeert te achterhalen, wat bij mensen die
niet geloven vaak overkomt als ‘gokken’.

Verschillen

Een paragnost is een brede term die wordt gebruikt voor mensen die helderziend,
helderwetend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend zijn, of een
combinatie van deze vaardigheden. Helderziendheid is dus slechts één vaardigheid
die een paragnost kan bezitten. Een medium heeft dezelfde kenmerken als een
paragnost, echter kan een medium daarnaast ook nog contact maken met
overledenen. Een medium is dus altijd een paragnost, echter een paragnost is niet
altijd een medium. Anders gezegd: een medium is een paragnost die kan
communiceren met overleden personen, en een paragnost duidt op een
helderziende of een persoon die een andere ‘heldere’ vaardigheid bezit. Deze
heldere vaardigheid betreft het zesde zintuig van de mens, die iedereen bezit.
Echter, niet bij iedereen wordt dit zesde zintuig ook daadwerkelijk ontwikkeld. De
ontwikkeling van paranormale gaven vereist een bewuste manier van leven. Ontdek
uw zesde zintuig zelf!

Auteur: Sandra Vogels

"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl