Paragnost Medium Helderziende Nanny

Een mens die geboren wordt met de "gave" van genezing heeft vaak een moeilijk
en bewogen leven achter de rug . Zo iemand is paranormaal begaafd en zijn hele
leven staat vaak in het teken van zijn "gave" en levensopdracht. Vaak is degene
zich er lange tijd zelf niet van bewust. Dit hoort ook zo omdat hij moet ervaren,
leren e.d., zeg maar levenservaringen opbouwen. Als we het leven van iemand met
een "gave" bekijken zien wij echter dat zijn leven niet allerdaags verloopt. Het leven
is namelijk een praktijkschool,dat geld voor iedereen trouwens met of zonder "gave".
Je moet zelf geleden hebben, verschijdene problemen hebben doorstaan en
hebben overwonnen. De zogenaamde ziekteleer heeft hij uit eigen ervaring omdat
iemand die gaves heeft vaker ziek is dan een ander mens.Tot het moment dat hij
zich bewust wordt van deze gave kan zijn leven soms een echte 'hel' zijn. In winkels
en in grote mensenmassa's voelt hij zich onprettig door alle energieen en emoties
van anderen die hij voelt. In ziekenhuizen voelt hij zich zeer ongemakkelijk en is vaak
moe na een bezoekje bij iemand die daar ligt. Als hij met mensen in contact komt,
neemt hij klachten en gedachten over, aanvankelijk zonder zich hiervan bewust te
zijn. Deze periode kan zeer verwarrend en zelfs zeer beangstigend zijn. Hij heeft
klachten, gaat naar een arts of therapeut en krijgt te horen dat hem niets mankeert.
Als je al alles afgelopen hebt en ze kunnen niets bij je vinden dan ga je langzaam
aan jezelf twijfelen,misschien beeld je het je wel allemaal in. Veel mensen met
een "gave" zijn dan ook bij een psycholoog of psychiater terechtgekomen.

Is hij zich eenmaal bewust van deze "gave", dan breken  een betere tijden aan. Hij
merkt dat hij zich beter gaat voelen als hij anderen helpt. Het stellen van een
diagnose gaat via zijn gevoel en helderweten en om een en ander te kunnen
begrijpen en toe te passen, energie daarvoor krijgt hij of zij via de gidsen en
begeleiders.Hij is een kanaal, een doorgeefluik, een bode van gene zijde. De
echte genezing vindt vanuit de geestelijke wereld plaats.De magnetiseur is slechts
een instrument hoe meer hij doorgeeft hoe sterker hij of zij vaak wordt.

Hoe werkt een magnetiseur.


Magnetiseurs die vanuit hun gevoel werken, behandelen meestal allemaal op
dezelfde manier een persoon . Na het aanvangsgesprek gaat hij of zij de zieke
persoon behandelen/strijken en legt de handen op  de plaatsen waar zijn gevoel
het aangeeft meestal als eerste de schouders. Hierbij stelt hij of zij zich in op de
zieke en neemt zijn of haar ziekte en gevoel voor een deel over daardoor weet hij
of zij ook waar te behandelen. Hierna legt hij of zij beide handen op het hoofd, laat
de handen even rusten en begint dan van voor naar achteren over en langs het
hoofd te strijken en 'slaat' zijn handen af, waarbij hij zich ontdoet van de negatieve
energie die hij of zij uit de aura haalt.

Dan gaan zijn handen intuïtief naar bepaalde plaatsen en laat hij de handen daar
rusten om de energie van healing te laten stromen. Vaak is het zo dat de zieke op
de plaats van de klachten reeds gewaarwordingen kan hebben, terwijl de
magnetiseur nog op een andere plaats van het lichaam aan het behandelen is.

Hierna gaat de zieke staan of liggen en de magnetiseur strijkt van boven naar
beneden af en maakt de aura weer goed vast aan de grond zodat de persoon
ook weer goed geaard is.De zieke kan daarbij voorbijgaand koude en warmte
voelen , tintelingen of een zwaar gevoel ervaren.

Magnetiseren.

"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl