Paragnost Medium Helderziende Nanny

Helderhoren is een "gave"met vele valkuilen,je kunt het verwarren met stemmen
horen.Het verschil tussen stemmen horen en helderhoren is dat stemmen horen
vaak gepaart gaat metopdrachten die je krijgt en 'straf' als je niet aan de opdrachten
voldoet.je hoort dan b.v. heel naar geschreeuw en gekrijs waar je behoorlijk
psygotisch van kan worden.Helderhoren zal dan ook nooit een opdracht geven
wel een advies.

Hoe ervaar je nu de gave van helderhoren,meestal komt de informatie tot je zoals
een gedachte,vaak hoor je mensen dan ook zeggen ik denk dat .....
Als je dan allerter word op de verkregen informatie dan ga je beseffen dat deze
informatie niet van jezelf is en ook niet kan zijn.Zeker met dingen die nog niet
gebeurt zijn is dit goed controleerbaar,ook hier is het zaak om goed om te gaan
met je verkregen informatie.Het kan en mag niet zo zijn dat je alles klakkeloos
aanneemt omdat je naar mijn inziens toch wel degelijk een verantwoording hebt
over het gene je door geeft.In een later stadium van je ontwikkeling hoor je de
stem van je gids of overleden persoon waar je contakt mee hebt naast je oor
wat dan ook veel duidelijker is voor jezelf.Ook hier is er een verschil je gids kan
je allerlei soorten van informatie geven indien nodig.Heb je contakt met
overledenen dan geeft de overledene  informatie over zijn eigen leven of
informatie voor de persoon die je consulteerd.Vergeet hierbij niet dat de
overledenen die je de informatie geeft nog vaak dezelfde persoonlijke en
karakteristieke eiegnschappen zal hebben als toen hij nog leefde.
naar mijn mening is helderhoren dan ook een gave die je nodig hebt om een
goed contakt met je gidsen ,begleiders en overledenen te hebben.Dit geeft
welliswaar geen garantie ervoor dat indien je een consult vraagt bij een medium
dat dit contakt tot stand zal komen.Welk soort van helderhoren je ook zult ervaren
het is altijd een waardevol contakt,zeker voor degene die zijn dierbare mist en zo
toch een stuk troost kan ervaren.Maar zeker ook voor de overledenen die dan
kenbaar kan maken dat welliswaar zijn lichaam gestorven is maar dat zijn ziel/geest
datgene wat juist hem of haar als persoon maakte de nog levende familieleden
het 'weten' geeft dat dood niet alleen maar dood is maar dat je verder leeft in een
andere vorm van energie.

©Nanny Coenen.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl

Helderhoren.