Paragnost Medium Helderziende Nanny

Onder aardstralen worden alle stralingen en stoorvelden verstaan die schadelijk zijn
voor de mens. Onderzoeken hebben uitgewezen dat ze diverse ziektes kunnen
veroorzaken en verergeren. Dit is met name afhankelijk van hoe uw bed
gepositioneerd is op de aardstralen.

Aardstralen zijn niet slechts één energie, maar het woord aardstralen is een
verzamelnaam voor meerdere energieën en stoorvelden die allen een slechte
invloed zouden hebben op mensen. Ze verstoren de gezondheid van de mens.
Aardstralen zijn niet altijd schadelijk voor iedereen. Of aardstralen een negatief
effect hebben op de mens, en de grootte hiervan, is onder andere afhankelijk van
hoe de mens in z'n vel zit. Als een mens zwakker is door ziekte of iets anders, dan
heeft de energie van aardstralen een grotere invloed op de gesteldheid van de
mens. Dan is een mens vatbaarder voor de stralingen en stoorvelden.

Er zijn mensen die zeggen deze stralingen en stoorvelden onschadelijk te kunnen
maken of kunnen neutraliseren. Dit wordt ontstoren genoemd, zorgen dat de
mensen of dieren geen last hebben van de stralingen. Zelf heb ik geen ervaring
met het ontstoren, maar er zijn genoeg mensen die er wel ervaring mee hebben.
De meeste mensen die een plek hebben laten ontstoren zeggen dat het werkt en
dat ze er baat bij hebben. Helaas zijn er ook gevallen waarbij ontstoren in een
mislukking is uitgelopen. Zelf ben ik voorzichtig met het ontstoren. Immers, een
eeuwenoud energie-systeem wordt beïnvloedt. De gevolgen zouden dan bekend
zijn, maar vaak zijn niet alle gevolgen bekend! Ook wordt er nogal eens gezegd dat
de aardstralen weggehaald worden of dat ze geblokkeerd worden. Als ze
weggehaald worden zou het betekenen dat een lijn ergens zomaar ophoudt en
verderop weer verder gaat. Een lijn is een baan van stromende energie, de energie
moet dus ergens verder gaan. Ook als de energie geblokkeerd zou worden moet
de energie ergens blijven. Het is dus onmogelijk om aardstralen weg te halen of te
blokkeren. Wat wel kan, is het omvormen van de negatieve energie naar een
onschadelijke of minder schadelijke energie, zodat de mensen en dieren er
minder tot geen last meer van hebben.

Waar bij het ontstoren op gelet wordt zijn onder andere energielijnen. Waar
bijvoorbeeld naar gekeken wordt zijn de benkerlijnen, currylijnen en hartmannlijnen.
Deze lijnen zouden de meest schadelijke energielijnen zijn voor de mens. Behalve
energielijnen zijn er ook andere energieën waar op gelet wordt, dit zijn bijvoorbeeld
wateraders en breuken in de bodem. Ook wordt er soms gelet op spiralen
(ronde draaipunten). Voor meer informatie over energielijnen, wateraders en
spiralen, zie de pagina Leylijnen & andere energielijnen

Behalve bovengenoemde energieën wordt er (soms) ook gelet op stralingen die
door mensen veroorzaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn apparatuur die op het
stroomnet zijn aangesloten en stralingen die gsm-masten uitstralen. Deze stralingen
worden electrosmog genoemd. De invloeden die veroorzaakt worden door
aardstralen worden ook geopathie genoemd. Onder geopathogene stoorzones
worden dus de aardstralen verstaan, zoals enkele energielijnen van enkele
energetische netwerken (grids), wateraders (waterlijnen), breuken in de bodem
(breuklijnen in de aardkorst) en spiralen.

Tussen haakjes staan andere benamingen voor wateraders en breuken, maar
deze namen (waterlijnen en breuklijnen) zorgen voor verwarring. Het zijn immers
geen rechte lijnen, maar wateraders lopen heel grillig in de grond en (bijna) nooit
in een rechte lijn, hetzelfde geldt voor breuklijnen, breuken liggen zelden in rechte
lijnen door de bodem. Daarom kunnen die benamingen (met -lijnen) beter niet
gebruikt worden. Andere benamingen voor deze geopathogene stoorzones zijn
geopathogene belastingen, geopathogene stoorvelden en geopathogene
stralingen. Een mens is dan geopatisch belast als die last of aandoeningen heeft,
veroorzaakt door aardstralen.

bron www.leylijnen.com

Aardstralen & wateraders.

"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl