Paragnost Medium Helderziende Nanny

Aura`s

Elk levend wezen heeft zijn eigen persoonlijke aura.


Er bestaat echter wel een verschil tussen de aura's van mens, dier en plant:

Mens:


Een mens is meer onderhevig aan emoties dan dieren en planten. Daarom zal de
aura ook meer verschillende kleuren vertonen en breder zijn dan de aura van een
dier of plant. Alle kleuren kunnen aanwezig zijn.

Dier:


Een dier heeft vaak een egalere aura, omdat een dier bij het moment leeft, en een
situatie accepteert zoals het is. Een dier piekert en stresst over het algemeen niet
zoals een mens dat kan doen, wat te zien is aan een rustigere en egalere aura
(tenzij het dier ernstig opgewonden is, om welke reden dan ook. De emotionele
laag zal dan ook rood of roze-rood kleuren).
De meest voorkomende kleuren bij dieren zijn blauw of groen, maar ook roze en
paars kan voorkomen, als een dier zich prettig voelt en op zijn gemak is, of een
bepaalde kameraadschap voelt voor iemand (mens of dier) in zijn omgeving.

Planten en bomen:


Een plant of boom kent geen emoties, tenminste, niet zoals wij die kennen en
voor zover weten. De aura of uitstraling van een boom of plant is vooral in de
lente groen of roze al dan niet gepaard met zilveren glittertjes; groen van
hernieuwde groei en roze en zilver van het voortbrengen van nieuw leven.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl

De aura.

De aura is het menselijk energieveld. Iedereen heeft zo'n energieveld die het fysieke
lichaam omgeeft en doordringt. Het is opgebouwd uit zeven verschillende lagen met
elk hun eigen informatie. Onze aura staat nauw in verband met onze geestelijke en
lichamelijke gezondheid. Zijn er geestelijke of lichamelijke problemen dan is dit terug
te zien in de aura. Maar onze aura is ook een weerspiegeling van onze persoonlijkheid,
karakter en levenservaring. Zo kan het zijn dat je een vreemde tegenkomt en al direct
een vertrouwd gevoel bij die persoon hebt. Dit komt omdat aura's elkaar overlappen
bij een ontmoeting en zo aspecten van de ander in contact komen met je eigen aura.

Wat is een auraveld of aura?

Een auraveld of aura is het energieveld, dat het gehele fysieke lichaam omhult, aan
alle kanten, dus driedimensionaal. Iedereen heeft een eigen en uniek auraveld.
Geen twee velden zijn hetzelfde, hoewel er wel overeenkomsten kunnen zijn, wat
zich kan uiten in een vriendschap of het goed met elkaar overweg kunnen. Als twee
aura's totaal van elkaar verschillen, kan er al meteen een antipathie naar elkaar
ontstaan. Toch is dit vaak een momentopname, omdat een aura voortdurend aan
verandering onderhevig is. Elke seconde kan de aura van uitstraling veranderen,
omdat een mens voortdurend aan emoties onderhevig is. De aura verandert met
elke emotie die een mens doormaakt.

Wat is een auraveld of aura?

Een auraveld of aura is het energieveld, dat het gehele fysieke lichaam omhult, aan
alle kanten, dus driedimensionaal. Iedereen heeft een eigen en uniek auraveld. Geen
twee velden zijn hetzelfde, hoewel er wel overeenkomsten kunnen zijn, wat zich kan
uiten in een vriendschap of het goed met elkaar overweg kunnen. Als twee aura's
totaal van elkaar verschillen, kan er al meteen een antipathie naar elkaar ontstaan.
Toch is dit vaak een momentopname, omdat een aura voortdurend aan verandering
onderhevig is. Elke seconde kan de aura van uitstraling veranderen, omdat een mens
voortdurend aan emoties onderhevig is. De aura verandert met elke emotie die een
mens doormaakt.

De aura bestaat uit verschillende lagen:

1. De etherische- of lichamelijke laag:
Deze laag zit dicht om het lichaam heen en wordt daarom ook vaak de eerste- of
lichamelijke laag genoemd. De kleur van deze laag is normaliter wit, maar kan ook
lichtblauw of licht paars kleuren. Dit laatste ligt aan de fitheid van de desbetreffende
persoon. Alle lichamelijke ongemakken nemen vorm aan in deze eerste laag. Pijnen
en ontstekingen kleuren rood, oude littekens kunnen donker van kleur zijn en geven
een uitstulping in de aurarand, een soort van verdikking van de witte laag. Stress en
spanning kunnen de witte laag grijs en minder helder maken; soms lijkt het of er een
gat in de aura zit. Dit is dan een donkerdere gekleurde vlek in de witte laag, die een
emotionele pijn aangeeft. Bij vermoeidheid kleurt de witte eerste laag doffer, straalt
minder helder, en is smaller en dunner dan hij in wezen hoort te zijn. Ook lichamelijke
pijnen die lichamelijk nog niet voelbaar zijn, vertonen zich eerst in de aura. Zo kun je
bijvoorbeeld al aflezen (als je aura's kunt zien en kunt lezen), dat iemand hoofdpijn
gaat krijgen, maar het op dat moment nog niet heeft of voelt. Dit vertoont zich in de
aura als een wazige witte tot grijzige waas aan de rand van de eerste laag. Ook rood
en lichtere tinten rood behoren tot deze mogelijkheid. De breedte van deze
etherische- of eerste laag kan varieren van 1 tot maximaal 5 centimeter. Bij
vermoeidheid zal de helderheid en de breedte minder intens zijn, en bij fitheid zal
de breedte optimaal zijn, en van een heldere en intens witte of blauwe kleur. Bij
stress en spanning(en) zal de witte laag niet alleen minder sprankelend en daarmee
minder helder van kleur worden, maar tevens kan de rand van deze laag er dan
gekarteld en geprikkeld uitzien, soms met donkere vlekken, strepen en bollen, etc.
Als iemand aan het sterven is, kan je in eerste instantie spreken van een viezere
gelige kleur van de eerste laag. Dat geeft aan dat het lichaam aan het afsterven is.
Ik spreek zelf altijd van een gelige rotte eieren kleur. Niet echt charmant van
uitdrukking, maar dat is de term die er voor mijn gevoel het dichtste bij komt.
Een gezonde aura is helder van kleur, sprankelend en stralend, egaal van
omtrek en kleur.

2. De emotionele- of tweede laag:

Deze tweede laag is breder dan de eerste laag, en bevat kleuren. In deze laag vind
je de emoties terug. Ieder mens, en ook dieren, is onderhevig aan emoties. Elke
emotie heeft zijn eigen kleur en elke kleur heeft zijn eigen kleurschakering. Het is
daarom best moeilijk om de juiste emotie bij de juiste kleur te plaatsen. Kennis van
de aura-kleuren is hiervoor een vereiste.De breedte van deze gekleurde laag, die
een scala van kleuren kan bevatten, kan varieren van ca. 30 cm tot enkele meters.
Is men erg geemotioneerd, dan zal de tweede laag breder zijn dan wanneer men
rustiger is. Koelere en hardere mensen zullen een minder brede laag hebben dan
de gevoelige, emotionele mensen. Elke heldere kleur is goed en staat voor een
positieve gedachte en/of emotie. Elke valere en/of troebele kleur is minder goed,
en toont een disharmonie in het gevoelsleven. Een donkere vlek in de tweede laag
is een teken dat er op die plaats een zwakke plek zit, wardoor de negatieve emotie
de eerste laag kan bereiken, waarna het lichaam volgt. Dit zijn dan de zogenaamde
psychosomatische pijnen. In het stervensproces zie je vaak dat deze laag eerst
bijna niet meer waar te nemen is, of juist roze/rood kleurt, maar later helder blauw
tot wit kleurt. Helderblauw en wit betekenen mijns inziens de acceptatie van hetgeen
onoverkomelijk is geworden, het verruilen van het aardse voor het onstoffelijke. Is
de dood eenmaal ingetreden, dan is er geen aura meer waar te nemen, hoogstens
nog een soort van energietrilling die het lichaam nog even achter laat, omdat er
allerlei processen beginnen binnen in het lichaam als het hart gestopt is.

3. De mentale- of derde laag:

In de mentale laag ligt de mentaliteit of het karakter van iemand opgeslagen. Deze
staat vast en is niet beinvloedbaar, zoals de eerste twee lagen. Het karakter en
mentaliteit van iemand liggen normaal gesproken vast. Men kan zichzelf wel
veranderen als men daar de noodzaak van inziet, al zal het niet meevallen het
eigen Zelf te veranderen. Ook de mentale laag heeft zijn eigen kleur, met zijn
eigen betekenis, maar is minder goed waar te nemen omdat deze laag ijler is
dan de eerste twee lagen.

4,5,6 en 7. De spirituele lagen:

In deze lagen ligt de spiritualiteit van het desbetreffende individu opgeslagen.
Deze lagen zijn heel erg ijl, dus nog moeilijker waar te nemen dan de mentale
laag. Ze kunnen soms meters van het lichaam af stralen. Deze lagen hebben
elk hun eigen kleur, passend bij de spiritualiteit van de desbetreffende eigenaar.