Paragnost Medium Helderziende Nanny

Zevende chakra, Kruinchakra

De belangrijkste systemen die in verband gebracht worden met de kruin chakra zijn:
het spierstelsel, het beenderstelsel of skelet, de huid en het zenuwstelsel.
De kruinchakra is het ingangspunt van het leven zelf: Levenskracht.
Angsten die door deze chakra beïnvloed worden: De angst of onzekerheid dat je
leven zinloos is (is geweest) of dat je een zinloos leven leidt. Ook spirituele
onzekerheid. het durven (of niet durven) vertrouwen in de natuurlijke,
ondersteunende en genezende levensprocessen. De afwezigheid van vertrouwen
en kracht om in jezelf te geloven. De angst om je eigen ik (goed) te leren kennen.
De angst of onvrede om op aarde te zijn, dit leven moeten leiden.
Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed werkt:
Minderwaardigheidscomplex, kan leiden tot psychose, problemen met de
hypofyse, beroerte.

Werking en uitleg van de chakra`s.

Eerste chakra Stuitchakra.

Dit chakra centrum laat zien hoe veilig en zeker jij in dit leven, in deze wereld voelt.
Hoe jij jezelf kunt aarden om je dromen en doelen te realiseren/materialiseren.
Hoe goed jij in dit leven past en je er thuis voelt. Angsten die verband houden
met zich niet verbonden voelen zijn. Het niet in staat zijn te zorgen voor de
levensbehoeften voor jezelf of je familie. De wereld om je heen vormt een
bedreigende omgeving, waarin jij het gevoel hebt dat je niet voor jezelf op
kunt komen: legaal, sociaal en moreel. Je hoort nergens thuis. Je hebt geen
vaste wortels. Angst dat jij je dromen/idealen niet kunt waarmaken.
Je helemaal alleen voelen, zonder steun, hulp en genegenheid.

Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet

goed werkt:

De benen en bekken; het vermogen jezelf te steunen/onderhouden. dat geldt ook
voor je heupgewrichten. Er kunnen later problemen ontstaan, als er geen liefdevol
contact is bij de geboorte, of ervoor. Dit komt veel voor bij de geboortetrauma of
bij scheiding van de moeder. Het maakt het goed volbrengen van de volgende fase
van je ontwikkeling moeilijk. Elke gebeurtenis in je leven moet vernieuwd worden
door je basischakra opnieuw
te aarden.

Tweede chakra Milt chakra of heiligbeenchakra.

Deze chakra heeft invloed op relaties, zowel met jezelf als met andere mensen,
seksualiteit, financiële macht of sociale betrekkingen. "Mijn Eigendom" wordt deel
van je bewustzijn, waardoor je kunt leren op een gezonde manier te delen en hoe
je met anderen om moet gaan. De miltchakra heeft ook invloed op je eigenwaarde.
Dat kan zowel in positieve als in negatieve zin. Als je eigenwaarde teveel gaat
hechten aan dingen buiten jezelf, zoals geld en het vergaren van bezittingen heeft
dat een (negatieve) invloed op je eigenwaarde, en het beïnvloed anderen ook
negatief. Angsten die door deze chakra beïnvloed worden. geen kracht om jezelf
te helpen en te verdedigen, ook op het seksuele vlak. Daardoor wordt je gebruikt,
misbruikt en gemanipuleerd. Gevoelens dat je op seksuele vlak niet goed bent,
impotentie of frigiditeit. Of je houdt helemaal niet van seks of de gevoelens die
dat oproept.Of je houdt niet van de seksuele voorkeur(en) die je hebt. Angst voor
de geboorte (van je eigen kind(eren), of schuldgevoelens over de manier
waarop ze geboren werden, Schuldgevoelens over de redenen of juist niet redenen
waarom je kinderen gekregen hebt. gebrek aan eigenwaarde als een gevolg van
gebrek of tekort aan financiële middellen. Angst voor armoede Behoefte/noodzaak
om anderen te manipuleren (ook seksueel), om zodoende macht of overwicht te
krijgen. Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed
werkt: bij vrouwen: menstruatieproblemen, onvruchtbaarheid, vaginale infecties,
cysten/vergroeiingen aan de eierstokken en (baarmoederhals) kanker. Bij mannen:
impotentie, problemen met de prostaatklier of prostaatkanker, deze problemen
zijn vaak gekoppeld aan financiële en politieke verliezen. Zowel mannen als
vrouwen kunnen last hebben van lage rugpijnen, verschoven wervels, infecties
aan de urineblaas en/of urinewegen, herpes en andere geslachtsziekten.

Derde chakra: Zonnevlecht; Solar Plexus.

Via de zonnevlecht leer je de basisprincipes van het ontwikkelen van je eigen kracht
en van je vaardigheden in het omgaan met anderen. Het is het centrum van je
overlevingsinstinct. Het leert je met anderen om te gaan, antwoord te geven, te
reageren, voor jezelf op te komen. De zonnevlecht is de belangrijkste
"ONTVANGER" van je lichaam. Via je zonnevlecht krijg  je "je eerste "indruk je
intuïtieve ingeving, het je kunnen inleven in iets of een ander. Het vertrouwen van
kan ik dit accepteren? of, geloof ik dat?.

Angsten die door deze chakra beïnvloed worden:

Intimidatie, waardoor je geen relatie of contact kan/durft aangaan die gebaseerd
is op gelijkheid. Je eigen verantwoordelijkheid niet aandurven. Het nemen van
financiële risico's niet aan durven. Het niet achter je eigen daden of gedachten
staan. Bitterheid dat je je eigen verantwoordelijkheid van anderen moet overnemen.
Niet in staat zijn beslissingen te nemen. Alle boosheid, angsten, verwaarlozing,
onbegrip, kritiek op of over jezelf en anderen. Het gevoel altijd het slachtoffer zijn.
Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed werkt:
Je kunt last hebben van galstenen, kanker, je alvleesklier, suikerziekte, problemen
met je lever, geelzucht, bijnieren (maag) zweren, maagproblemen en acute
spijsverteringsmoeilijkheden, anorexia en je milt.

Vierde chakra, Hartchakra

HET CENTRUM VAN DE LIEFDE, DE ONCONDITIONEERDE LIEFDE.

De hartchakra beheerst je hart, je longen, je ribben, je borsten, je middenrif, je
slokdarm, je bloedcirculatie en je ademhaling. Angsten die door deze chakra
beïnvloed worden: Het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn dat iemand
(jij zelf) van je houdt. Je schuldig voelen omdat/als je afgewezen wordt.
Bitterheid/ jaloezie bij het zien dat anderen (wel) liefde ontvangen. Angst om
genegeerd te tonen, te delen of te ontvangen. Emotionele verlamdheid, omdat
je teveel eenzaamheid ervaart. Alle pijnen, schuldgevoelens, verdrietigheden,
enz. Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed
werkt: Hartaanvallen, vergroting van het hart, verstopte slagaderen, astma,
allergieën, longproblemen, bronchitis, longemfyseem, (bloed) circulatie. Pijn in
het bovenste deel van de rug, de schouders, de armen, vastzittende
schouders, enz.

Vijfde chakra, Keelchakra

De keelchakra is het centrum van expressie, zelfbewustzijn, emotionele behoeften
en creativiteit. Als de keel niet goed werkt dan ontken jij je verantwoordelijkheid, ga
je uitvluchten bedenken. Je kunt of durft niet te zeggen wat je (werkelijk) bedoeld.
Je kunt of durft niet te huilen, jekunt of durft je verdriet of boosheid niet te uiten.
Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed werkt:
Keelpijn, problemen met je mond en je gebit, scheef zitten van je kaak, een stijve
nek, hoofdpijn door spanning, gezwollen klieren, problemen met je schildklier,
gehoorproblemen. Verslaving aan drugs, sigaretten en alcohol wat er op wijst dat
jij je eigen wil niet ondercontrole hebt.

Zesde chakra, Derde Oog

Ingangspunt van intuïtie en inspiratie, totaal onthecht.
visie, spiritueel inzicht worden door (het goed functioneren) van het derde oog
bepaald. Angsten die door deze chakra beïnvloed worden: Het niet in (naar) jezelf
durven kijken. Het jezelf bestuderen, kritiek op jezelf uitoefenen. Het alleen gebruik
maken van je intellectuele en argumentatie capaciteiten, omdat je bang
bent voor je intuïtieve vermogens. Je afsluiten voor alle spirituele inzichten, omdat
je bang bent voor het onbekende. Emotionele ontkenning. Jaloersheid op en
onzekerheid door de bekwaamheden van anderen. Het (niet) open staan voor
nieuwe andere ideeën. De onwil te willen leren van je levenservaringen.
Gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan als deze chakra niet goed
werkt: hersentumors, hersenbloedingen, blindheid, doofheid, neurologische
problemen,migraine of spanning, schizofrenie, emotionele of mentale problemen,
overspannenheid of zenuwinzinkingen.
"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl