Paragnost Medium Helderziende Nanny

U zult er al veel over hebben gehoord. Dat een ieder mens op deze aarde wel een
paar beschermengelen heeft. Het is een term die wij mensen ons hebben
aangemeten omtrent de tot nu toe onverklaarbare ervaringen. Beschermengelen
moet u niet zien als onzichtbare engelen met vleugels die u bij bijvoorbeeld een
dreigend conflict in de vorm van een handgemeen beschermen door met uw
tegenstander onzichtbaar te vechten. Engelen vechten niet. Engelen begeleiden.
Engelen zijn er voor u. En voor iedereen. Een ieder mens heeft enkele specifieke
beschermengelen. Ze begeleiden u gedurende uw gehele aardse leven.
Beschermengelen zijn onzichtbare begeleiders van onze Ziel die samen met onze
Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Wij mensen
dwalen in ons leven nogal eens af.

Waar kom ik ze tegen?

Beschermengelen voelt of ervaart u.
Zo kan het zijn dat u ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl u
helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij. U snapt ineens waarom
iemand boos op u is. Reacties als gevolg op een beschermengel-ervaring als; "wat
ben ik toch een rund geweest" kunnen hierbij horen. Waar komt ineens dat inzicht
vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. U voelt ineens dat iemand een
hand op uw schouder legt of in uw oor blaast, terwijl er niemand bij u is.

Via anderen:

Uw beschermengelen kunnen personen in uw omgeving beïnvloeden. Dit gebeurd
zelden. U hoeft niet bang te zijn dat ze bijvoorbeeld uw partner nu ineens een ander
gedrag laten vertonen of uw chef op uw werk u laten ontslaan etc. De persoon die
door een beschermengel wordt beïnvloedt is zich hiervan nooit bewust. En de
boodschap die u van deze aardse persoon krijgt is altijd van goede aard. Een aards
persoon kan zomaar ineens de intentie voelen om u bijvoorbeeld een bosje
bloemen te geven, terwijl deze persoon dat normaliter nooit gedaan zou hebben.
Het gaat dan -om uw verkregen- gevoel dat u zomaar ineens iets krijgt, terwijl u het
juist van die persoon nooit verwacht zou hebben.

De boodschap die de beschermengel in dit geval aan u wil geven is dan ook; alles
is betrekkelijk, oordeel niet en kijk door oordelen heen. De persoon die door een
beschermengel aan het werk gezet wordt voelt ineens een onverklaarbare diepe
intentie om naar u iets te doen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn als u bent verlaten door
uw partner en u in diepe treurnis eenzaam door het leven gaat, u ineens
ondersteunend bezoek krijgt van iemand van wie u het nooit had verwacht.

Dromen:

In uw dromen kunt u contact krijgen met uw beschermengelen. Naast het feit dat
het geen probleem is binnen uw dromen uw beschermengelen te zien, kunt u van
hen ook boodschappen krijgen. Veelal zult u dromen over -situaties- die u in het
verleden pijn hebben gedaan. U droomt ze opnieuw en -veelal- krijgt u tevens een
oplossend gevoel mee. Boodschappen verkrijgen uit uw dromen heeft meestal te
maken met uzelf een vraag stellen (langdurig met een kwestie blijven lopen).

Tegenkomen:

U loopt op straat tussen allerlei mensen, en ineens komt er onbekende persoon op
u af en zegt iets tegen u. U bedankt zich en u denk hierover na. U wilt deze persoon
een wedervraag stellen, maar deze persoon is inmiddels binnen een fractie van
een seconde weg. U krijgt een bijzonder gevoel over hetgeen deze onbekende
persoon tegen u zei. Dit is een voorbeeld van een veelvoorkomende engel-ervaring
waarbij er een boodschap aan u wordt gegeven. Veelal hebben de enkele woorden
die aan u zijn uitgesproken door deze onbekende, een diepzinnige betekenis. Of
dit nu een beschermengel is geweest, of deze onbekende persoon door een
beschermengel is gestuurd maakt niet zoveel uit. Het gaat om uw gevoel bij
deze ervaring.

Terminaal:

Bij een terminale levensfase (als u binnen afzienbare tijd komt te overlijden, maar u
bent nog wel bij bewustzijn) kan het zijn dat u ineens wel uw beschermengelen gaat
zien. Veelal is het dan mogelijk dat ze zich zichtbaar maken aan u en u gaan
begeleiden naar het hiernamaals. Een terminale patiënt zal dit dan ook aan u
benoemen en u deze beschermengelen aanwijzen. Weliswaar ziet alleen de
patiënt ze.

Hoe kunnen ze mij helpen?

Zoals gezegd zijn beschermengelen onzichtbare begeleiders van onze Ziel die
samen met onze Ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden.
Beschermengelen zijn er niet om u te beschermen tegen een auto-ongeluk, een
natuurramp, een vechtpartij en dergelijke. Heel soms zijn hierop uitzonderingen
mogelijk. Weliswaar heeft dit dan te maken met het feit, dat uw levensdoel op dat
moment van de gebeurtenis geen juiste navolging kon krijgen. Of diende
u -juist wel- geholpen te worden omdat dit inzicht juist wel een onderdeel van uw
levensdoelstelling vormde.

Om u een voorbeeld van dit laatste te geven. In het verre verleden heb ik eens
heel krachtig naar de dimensie -waarin ik toen geloofde- gebeden dat een bepaald
natuurverschijnsel meteen zou stoppen. Ik herinner mij nog dat dit voor mij een
proef was ter indicatie of ik kon vertrouwen op mijn blijkbaar -onoverkomelijke
levensdoelstelling-. Het natuurverschijnsel stopte in een fractie van een seconde.
De relativering die er daarna op mij afkwam was eigenlijk de beschermengel
boodschap voor de rest van mijn leven. Het paste precies in mijn levenslijn zoals
ik die nu nog navolg.

Beschermengelen kunnen u helpen op elke wijze zoals u dit wenst, als u het maar
niet afdwingt of eist. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat u niet gelooft in
beschermengelen of engel-ervaringen. U zult dan weliswaar een keer spontaan hulp
ervaren. Indien uw hulp van bijzondere aard was, zult u vanaf dat moment wel in
beschermengelen gaan geloven. De wijze en reden waarom u nu -ineens- wel bent
gaan geloven zat al verborgen in uw hulpaanbod en de daarbij behorende boodschap.

Hulp vindt doorgaans plaats op momenten dat u het niet verwacht en op momenten
dat u -blijkbaar- echt hulpbehoevend was. Wij mensen laten ons wel eens afdwalen
naar zaken die we eigenlijk niet willen. We zijn dan onder invloed van iets wat we
eigenlijk niet willen. U mag dat -iets- De Duivel, Het Slechte, De bekoring of wat
dan ook noemen. We zien op zo'n moment echter niet zelf het gevaar. Blijkbaar
ziet -Het Goede- dit gevaar wel en dienen we geholpen te worden. Wij allemaal
moeten onze lessen leren op deze planeet. Maar soms moeten we een handje
geholpen worden. We dienen als het ware weer op ons uitgestippelde pad -van
onze te leren lessen- te komen. Op zo'n moment kan het zijn dat we worden
bijgestaan door een beschermengel.

Hoe kan ik in contact met ze komen?

Het is de vraag of het nodig is dat u meer contact met uw beschermengelen krijgt
dan zij dit aan u willen geven. Zouden ze anders niet meer contact met u maken?
Ze zijn er immers voor u. Wat uw beschermengelen echter altijd goed vinden is,
als u contact maakt met -de goede zaken- op deze aarde. Daarnaast kunt u altijd
vragen stellen aan uw beschermengelen. Ze zullen uw vragen met grote
zorgvuldigheid behandelen en u antwoord geven op het moment als u toe bent aan
het antwoord. U hoeft dan niet persé het gevoel te krijgen dat het antwoord van hen
afkomstig is. Uitgangspunt is altijd dat uw beschermengelen de macht over u
hebben. Niet dat ze deze macht zullen aanwenden. Beschermengelen zijn
oppermachtig aan u, omdat zij vanuit een andere -veel sterkere- dimensie op u
kunnen inwerken. Een dimensie waarvan de doorgaande mens nog geen gebruik
van kan maken. Met andere woorden; u kunt uw beschermengelen niet uw wil
voorhouden, of iets afdwingen.

Beschermengelen functioneren op het niveau dat alles in dit universum vloeit zoals
het hoort te vloeien. Een rivier vloeit van de bergen naar de zee. Soms denken we
weleens dat het noodzakelijk is een stuwdam in deze rivier te zetten zodat we
hieruit energie kunnen halen. We proberen dan oppermachtig te zijn aan de natuur.
We vergeten echter dat deze zelfde energie (die we proberen af te tappen) veel
sterker in de natuur aanwezig is, die deze stuwdam in een fractie van enkele
seconden weg kan doen vagen. Ingrijpen in dimensies en deze ten alle tijde
beheersen kan alleen als we de spelregels hiervan kennen.

Proberen iets af te dwingen of te bemachtigen bij of van een engel zal het
tegenovergestelde resultaat opleveren. Ga geen beschermengelen oproepen
via allerlei duistere praktijken. U vraagt dan om moeilijkheden.

Wat u wel kunt doen?

Probeert u te begrijpen en te accepteren dat beschermengelen alléén met u
contact zullen opnemen als dit echt noodzakelijk is. Indien u geen contact krijgt
op een moment waarvan u dacht dat het nu juist wel noodzakelijk zou zijn, is dit
de les die u dient te leren. Vertrouw op uw beschermengelen. En besef dat ze er
niet zijn om u een zo lang mogelijk leven op deze aarde te geven. Ze zijn er om
u te begeleiden.

Wat zijn gidsen engelen of beschermengelen?

"Dit werk is auteursrechtelijk beschermd"  2007- 2019   copyright © www.nanny-paragnost.nl